“Harumnya aroma Kopi Gayo,  selaras dengan diperolehnya Nota Kemitraan Kehutanan antara kelompok tani hutan dengan pemangku kawasan hutan negara, sebagai bentuk jaminan hak akses terhadap kawasan hutan negara.