Kampung Teluk Harapan terletak di Pulau Maratua, yang terkenal dengan wisata bawah laut. Pada mulanya seluruh kampung yang ada di Pulau Maratua, seperti kampung Teluk Harapan, kampung Payung-Payung,